2019-01-24

Vrijstelling Sociaal Passief eenheidsstatuut

Vrijstelling Sociaal Passief eenheidsstatuut
Als werkgever kan je vanaf dit jaar onder bepaalde voorwaarden en grenzen een deel van de winst fiscaal vrijstellen door een belastingvrije provisie aan te leggen voor de ontslagkosten. 
Ook hier speelt een goede HR strategie een belangrijke rol.
 

Gevolgen voor de werknemer?


Deze regeling heeft enkel gevolgen voor werkgevers onderworpen aan de vennootschapsbelasting of de personenbelasting. De medewerkers die in aanmerking komen voor deze provisie moeten minstens 5 jaar anciënniteit hebben in het eenheidsstatuut, waardoor deze maatregel ingevoerd in 2014, nu pas effectief in werking treedt.

Bij het verlaten van het bedrijf wordt de vrijstelling terug toegevoegd aan de winst. Om deze maatregel te implementeren in je bedrijf is een correcte berekening en jaarlijkse nauwgezette opvolging van groot belang. Om dit alles correct te realiseren, is een goede samenwerking tussen de Human Resources-afdeling en Finance opnieuw cruciaal.

Als HR expert helpt PHR Consulting je bij het implementeren van deze maatregel. 

Onze HR experts zijn integer, dynamisch en polyvalent. Met onze kennis van HR management bieden we een gegarandeerde toegevoegde waarde.

Nood aan extra HR ondersteuning of advies?  

Contacteer onze HR superhelden hier.
 

Maak kennis met de superhelden van PHR!


PHR Consulting, opgericht in 2008 door Ilse Pauwels, is een team HR en payroll superhelden met de nodige background in HR Management & Payroll.

Maak kennis met ons team

Contacteer ons


Nood aan een HR of Payroll Superheld in uw organisatie? Contacteer ons dan nu!